Szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a CardioMobile weboldalt üzemeltető Ideal Medical Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1085 Budapest, József Krt. 74.1/6.)., cégjegyzékszám: 01-09-181730; adószáma: 24775609-2-42 ; email elérhetőség: info@cardiomobile.eu, telefonszám: +36-70/90-44-770; továbbiakban: Szolgáltató) és a Ideal Medical Korlátolt Felelősségű Társaság által a CardioMobile weboldalon(továbbiakban weboldal) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a www.cardiomobile.eu webcímen található információs, kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

1.2. A CardioMobile  weboldalon bárki szabadon, kötöttségektől mentesen és díjtalanul böngészhet, a weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon az információkat elérte, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.3. A CardioMobile weboldal üzemeltetését az Ideal Medical. Kft. végzi.

Székhely: 1085 Budapest, József Krt. 74.1/6.
Telefonszám: +36-70/90-44-77
Email: info@cardiomobile.eu

1.4 A Szolgáltató a weboldalon leírt és bemutatott szűrővizsgálati szolgáltatásokat nyújtja a mindenkori szakmai és jogi szabályok megtartása mellett, és a szűrővizsgálati költségek megfizetése ellenében. A CardioMobile weboldal részletesen tartalmazza a szűrővizsgálatok bemutatását, a szűrés menetét, és folyamatosan lehetőséget biztosít a konkrét szűrővizsgálatokra történő bejelentkezésre. A CardioMobile weboldalon lehetőség van a vizsgálati eredmények digitális formában való tárolására is, amit az Ügyfél jelszó használatával bármikor elérhet és letölthet.

1.5 A vizsgálat megbízási díját számla ellenében a szűrővizsgálat megkezdését megelőzően kell megfizetni. A Szolgáltató egyedi magállapodás alapján részletfizetési kedvezményt biztosíthat. A szolgáltatás megkezdését követően a már megfizetett díj visszafizetésére nincs lehetőség.

1.6 Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Szolgáltató, mint megbízott arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szűrővizsgálatot a jogi, szakmai és etikai szabályok megtartásával, elvégzi, és annak eredményét a Páciens tudomására hozza. Az eredmények ismeretében nem vállalja azonban a Páciens esetleges további kezelését, illetve nem adhat beutalást szakorvosi ellátásra.

2. Regisztráció, bejelentkezés vizsgálatra

2.1 A CardioMobile weboldalon kardiológiai vizsgálatra történő jelentkezéshez minden esetben érvényes regisztráció szükséges. Minden látogatónak, felhasználónak lehetősége van előzetesen regisztrálni és saját profil létrehozásával megkönnyíteni a vizsgálati időpontkérés folyamatát. A regisztrációt követően a felhasználói profil lehetőséget ad a weboldal egyéb kényelmi funkcióinak az elérésére és igénybevételére is, többek között lehetővé teszi a teljes vizsgálati dokumentáció elérését és letöltését korlátozások nélkül.

2.2 A látogatóknak, vizsgálatra jelentkezőknek az időpontfoglalás oldalon található "ide kattintva regisztrálhat" linkre kattintva van lehetősége regisztrálni, ahol a következő adatok megadására van kötelezően szükség: e-mail cím, jelszó illetve ugyanitt kerülhet sor a kötelezően elfogadandó Általános Felhasználói Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadására.
A regisztráció elküldése után a rendszer a megadott email címre egy megerősítő emailt fog küldeni, amiben található linkre kattintva lehet a felhasználói fiókot, a regisztrációt aktiválni.

2.3 Elfelejtett jelszó esetén az "Időpontfoglalás" oldal alján az elfeljtett jelszó szakaszban lehet az ott található linkre kattintva új jelszót igényelni. Itt meg kell adni a regisztrációkor használt e-mail címet és a rendszer haladéktalanul megküldi az új jelszót a megadott e-mail címre, amivel azután már be lehet jelentkezni a weboldalba. 

2.4 A felhasználó fiókjának és adatainak törlését a Kapcsolat aloldalon is elérhető info@cardiomobile.eu email címre írt levélben lehet kezdeményezni. Ebben az esetben a rendszer adminisztrátorai a törlésre vonatkozó ígény beérkezését követően haladéktalanul a vonatkozó adatokat, a felhasználó profiljában található személyes és egyéb adatokat véglegesen és visszavonhatatlanul törölni fogják a weboldal rendszeréből.

A CardioMobile weboldalon megjelölt szolgáltatásokat igénybe vett ügyfeleink esetén, a konkrét szolgáltatás adatait a Számviteli törvény és Adatvédelmi elveink szerint a törvényben meghatározott ideig őrizzük meg.

A felhasználói adatok törlésével párhuzamosan az üzemeltető adminisztrátora a felhasználó megadott email címére az adatok és a fiók törléséről egy értesítést küld a felhasználónak.

2.5 Sikeres regisztrációt követően az időpontfoglalás aloldalon lehetséges vizsgálati időpontot foglalást kezdeményezni a kardiológiai szűrésprogramra. Az időponfoglalás kezdeményezésekor ki kell választani a mérőbuszt, a vizsgálat napját, helyszínét és választani kell a rendelkezésre álló szabad vizsgálati időpontok közül. Emellett szükséges megadni a fontosabb kontakt adatokat - név, e-mail, telefon -, tartozkodási helyet,. Ugyanitt lehetséges a vizsgálati csomag kiválasztása, extra opciók igénylése, illteve adott címről transzfer szállítás kérése.

Az időpontfoglalás sikeres elküldését követően a rendszer a jelentkező az időpontfoglaláskor megadott e-mail címére visszaigazolást küld a összefoglalva a vizsgálatra és az egyéb megrendelt szolgáltatásokra vonatkozó tudnivalókat, adatokat.. A visszaigazolás nem tekinthető végleges időpontfoglalásnak, a CardioMobile kollégái minden esetben felveszik a jelentkezővel a kapcsolatot és a részletek egyeztetését követően rögzítik a végleges vizsgálati időpontot és a helyszínt.

2.6 A vizsgálatra történő jelentkezést követően a szolgáltatás igénybevételének lemondására telefonon, emailben van lehetőség a vizsgálati időpontot megelőzően.

3. Bejelentkezés e-Páciens kártyával, vizsgálati adatok

3.1 A CardioMobile ügyfelei a szűrést követően minden esetben egy egészségkártyát kapnak, amely tartalmaz egy egyedi azonosító kódot. Ennek segítségével internetes felületünkön keresztül bármikor hozzáférhetnek teljes vizsgálati dokumentációjukhoz elektronikusan, digitális minőségben.

3.2 A vizsgálati anyagokhoz a hozzáférés a "Bejelentkezés e-kártyával" gombra kattintva kezdeményezhető, ahol az e-kártya számának, a születési időnek és a telefonszámnak a beírását követően lehet elérni a dokumentumokat pdf formátumban. A dokumentumok interneten keresztül bármikor, korlátozások nélkül letölthetőek az ügyfél számítógépére.

4. Egyebek

4.1 A CardioMobile weboldal igénybevétele feltételezi a böngésző részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a techológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.

4.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a CardioMobile weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a látogató felelős a CardioMobile weboldalhoz való kapcsolódásáért és a CardioMobile weboldalon történő bárminemű tevékenységéért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő szolgáltatások igénybevételét, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

4.3 A CardioMobile weboldal ezúton tájékoztatja felhasználóit, hogy adataikat az esetlegesen létrejött szolgáltatói szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a CardioMobile weboldal alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a weboldal által átadott személyes adatokat az igénybevett szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a annak későbbi bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a weboldal Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el weboldal üzemeltetője.

4.4 Szolgáltató jogosult a szűrővizsgálatok keretében keletkezett adatokat az Ügyfél azonosítását lehetetlenné tevő módon statisztikai, vagy kutatási célra kiadni.

4.5 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Fővárosi Törvényszék joghatóságát kötik ki.

4.6 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Balatonfüred, 2017.01.10.